Sådan virker NytNavn.dk

Med udgangspunkt i Timothy Joe Benitez’ forskning har NytNavn.dk udviklet en numerologisk udregning, der baseret på tallenes magi, en helt ny algoritme og en særlig udviklet kunstig intelligens giver dig de bedste muligheder for at skabe de bedst mulige resultater, for dig selv eller din virksomhed.

NytNavn.dk kan ikke ændre dit navn, men systemet giver den optimale bogstavs- og navnesammensætning baseret på de målsætninger, du har i livet. Det tager typisk tre til fem minutter for vores kunstige intelligens, ved hjælp af vores unikke algoritme, at beregne det optimale navn. Herefter anbefaler vi, at man straks går på www.borger.dk og ændrer sit navn hurtigst muligt.

Vær opmærksom på, at hvis du skifter efternavn, at der kan skabes problemer med din families numerologiske regnskab. Det er derfor en god idé også at ændre særligt dine børns navne. F.eks. fortæller tallenes magi ifølge undersøgelsen i Methods and Design, at de bedste familiemæssige resultater skabes i familier, hvor fornavnene starter med fortløbende bogstaver.

Ændrer du navnet på en virksomhed, så vær opmærksom på, at det kan påvirke resultatet i virksomheden temmelig dramatisk. Husk derfor at skifte navn på Facebooksider, offentlige sider, og husk at underret samarbejdspartnere.

Et beregning af dit maksimerede numerologiske navn koster 49,-

Vi anbefaler, at man som minimum skifter navn en gang om året.

Bestil dit nye navn

Om numerologi

Numerologi er en international anerkendt videnskab, der kan dateres mange tusinde år tilbage i tiden, og som altid har været anset som en metode til at skabe resultater for individer, organisation og virksomheder.

Numerologiens metoder er gennem disse mange år blevet udsat for massiv undersøgelse, og flere rapporter peger på de positive effekter, som tallenes egenskaber har på de personer eller virksomheder, der vælger at lade sit navn ændre. Særligt en rapport fra det internationalt anerkendte life/science-magasin Methods and Design, der er udgivet af University of Connecticut, understøtter de mange fordele en navneændring kan medføre.

Hvis man inkluderer den omfattende viden, der er blevet videreformidlet mundtligt gennem årene, tegner der sig et billede af en anerkendt, men til tider overset videnskab, der kan skabe omfattende og hurtige resultater. Netop dette punkt satte undersøgelsen fra Methods and Design fokus på, da den blev udgivet i 2006. ”Nothing can impact results as quickly as numerology,” udtalte Professor Timothy Joe Benitez i forbindelse med offentliggørelsen af undersøgelsen. Og der er noget om snakken.

Man skal dog forstå, at der hersker mange forskellige systemer inden for numerologien, hvilket gør at man ikke altid kan videreføre og/eller overføre en forståelse, en konklusion, en betydning til noget andet, hvilket umuliggør generaliseringer af numerologiske resultater. Derfor er det langtfra altid mulig at konkludere på endelige resultater, når det kommer til betydninger af numerologiske interventioner.

Langt de fleste undersøgelser af numerologi er kvalitative, hvilket sætter fokus på et individ og en personlig oplevelse, der kan være svær at kvantificere. Undersøgelsen fra Methods and Design er derimod kvantitativ, hvorfor netop den undersøgelse skaber præcedens for numerologiens resultater.

Mere end 2.000 personer, organisationer eller virksomheder skiftede navn i den skelsættende undersøgelse. Her er et par af deltagernes oplevelser: